Solicitaţi acum preţ şi consultanţă în alegerea reostatului.
Vă vom configura soluţia optimă în funcţie de motorul existent şi de nivelul de mentenanţă dorit.

 

   

 

ELECTROGLOBAL OFERĂ SOLUŢII DE PORNIRE A MOTOARELOR CU ROTOR BOBINAT PENTRU APLICAŢII INDUSTRIALE: REOSTATE SI BOBINE SPECIALE

 • Customizare pe specificul aplicaţiei: reostatele sau bobinele propuse sunt realizate în baza datelor aplicaţiei existente astfel încât să rezulte soluţia optimă tehnico-economică
 • Expertiză de specialitate: Electroglobal are experienţă de peste 10 ani în domeniul acţionărilor electrice, atât cu turaţie variabilă, cât şi cu turaţie fixă
 • Industrii vizate: industria cimentului şi a materialelor de construcţii, metalului şi mineritului
 • Beneficii ale modernizării aplicaţiilor existente: controlul curentului absorbit de motor în perioada pornirii şi reducerea şocurile mecanice din lanţul cinematic pe perioada pornirii acestuia


Sunt disponibile 3 tipuri de echipamente destinate pornirii motoarelor cu rotor bobinat, în funcţie de nivelul de mentenanţă dorit de client:

1. REOSTATE CU TREPTE DE REZISTENŢĂ RĂCITE ÎN ULEI ŞI SCURTCIRCUITATE CU CONTACTORI

Analizând costurile iniţiale de investiţie, varianta de reostat cu ulei reprezintă cea mai convenabilă soluţie, fiind totodată o soluţie robustă, care asigură o funcţionare automată.

CARACTERISTICI TEHNICE:

 • Avantajul reostatului cu ulei este mentenanţa relativ redusă datorită lipsei elementelor în mişcare
 • Dispozitivul asigură timpi de pornire reglabili, scăderea rezistenţei rotorice realizându-se prin scurtcircuitarea treptelor de rezistenţe cu ajutorul unor contactoare
 • Comanda de scurtcircuitare a treptelor de rezistenţă este comandată cu ajutorul unui automat programabil
 • Operarea reostatului cu ulei este automată, necesitând numai o comandă de pornire de la distanţă, iar după parcurgerea timpului de pornire, scurtcircuitarea înfăşurărilor rotorice se face automat cu ajutorul unui contactor
 • Echipamentul furnizează semnale de stare care pot fi integrate uşor în schema de comenzi existentă
 • Echipamentul este dotat standard cu indicator al nivelului de ulei şi al temperaturii acestuia; poate fi dotat suplimentar cu accesoriile necesare asigurării protecţiei motorului calat şi monitorizării nivelului de ulei

2. REOSTATE CU LICHID

 • Principiul de funcţionare al reostatului cu lichid este varierea rezistenţei unui lichid, prin imersarea/ridicarea unor electrozi
 • Reostatul are timpi de pornire reglabili. Scăderea rezistenţei se face prin coborârea electrozilor, aceasta realizându-se automat cu ajutorul unui motor comandat de un convertizor de frecvenţă
 • Operarea reostatului este automată, necesitând numai o comandă de pornire de la distanţă, după parcurgerea timpului de pornire, scurtcircuitarea înfăşurărilor rotorice se face automat cu ajutorul unui contactor
 

3. bobină special construită pentru pornirea motoarelor cu rotor bobinat

 • Dispozitivul de pornire constă într-o bobină specială, realizată pe un miez din oţel special, destinată pornirii motoarelor cu rotor bobinat 
 • Acest dispozitiv de pornire prezintă avantajul unui echipament ce necesită cea mai puţină întreţinere din toate dispozitivele existente pentru pornirea motoarelor cu rotor bobinat
 • Bobina acţionează ca o impedanţă montată în circuitul rotoric, controlând curentul pe perioada pornirii în mod continuu datorită modificării impedanţei bobinei în funcţie de frecvenţa rotorică pe perioada pornirii şi care se scurtcircuitează după lansarea motorului
 • În momentul alimentării motorului cu rotor bobinat, frecvenţa din rotor este aceeaşi cu frecvenţa din stator, rezultând o impedanţă maximă a bobinei. Pe măsură ce turaţia motorului creşte, frecvenţa din rotor şi impedanţa bobinei începe să scadă. Acest lucru are ca rezultat o accelerare lină spre turaţia nominală a motorului, moment în care bobina se scurcircuitează cu un contactor
 

CONTACTAţI DIRECT PRIN TELEFON REPREZENTANTUL VâNZăRI-TEHNIC

Pentru informaţii despre reostate, precum şi pentru asistenţă tehnică, sunaţi-ne la numărul:  0751.090.538.
Sau trimiteţi-ne solicitarea prin  formularul de contact.  Vom răspunde în următoarele 24 de ore.