DOMENII INDUSTRIALE ADRESATE

În funcţie de domeniul industrial vizat, echipa Electroglobal poate asigura soluţii de automatizare cu sau fără necesitatea asistării tehnologice din partea beneficiarului.

Domenii industriale în care Electroglobal deţine şi know-how tehnic:
 

În aceste cazuri, Electroglobal deţine competenţele interne de înţelegere a caietelor de sarcini şi a tematicii, pe baza cărora propune soluţii:

 • Infrastructură: staţii de epurare, staţii de tratare a apelor;
 • Ciment şi materiale de construcţii (ex. fabrici de rigips);
 • Metal;
 • Hale, construcţii industriale;
 • Automotive;
   

Domenii industriale - cu necesitatea asistării tehnice din partea beneficiarului: 

 • Maşini de producţie;
 • Food & Beverage;

   

TIPURI DE ACTIVITăţI DE PROIECTARE

Proiectare pentru iluminat


de echipamente electrice  |  de trasee electrice  |
de control inteligent al iluminatului |  calcul luminotehnic

Proiectare la nivel de detaliu de execuţie pentru acţionări electrice industriale


Se pot configura sisteme de acţionări electrice cu componente de la furnizori diferiţi. Acesta este un element major de diferenţiere al Electroglobal. 

Proiectare la nivel de detaliu de execuţie pentru automatizări utilizând PLC-uri


Pachetele software up-to-date utilizate de echipa proprie, îmbinate cu experienţa inginerilor electricieni şi automatişti vă asigură o soluţie detaliu de execuţie optimă, ducând la uşurinţă în mentenanţă şi eficienţă în diagnosticare preventivă.  

Comunicaţii şi conectică - consultanţă în alegerea soluţiilor


Electroglobal asigură serviciile de dezvoltare software şi punere în funcţiune pentru partea de comunicaţii, monitorizare şi control, precum şi soluţii de conectică (conectare prin telefon sau tabletă).

 

Dezvoltare pachete software

Pachetele de software dezvoltate pentru clienţii Electroglobal sunt livrate alături de o documentaţie detaliată ce permite echipei de mentenanţă a clientului să opereze rapid şi bine documentat instalaţia.

 

diagnoză software și hardware

 • AUTOMATE PROGRAMABILE
 • Simatic S7-200/300/400;
 • Simatic S7-1200/1500.
 • PANOURI DE OPERARE HMI
 • Simatic HMI Panels;
 • Basic, Comfort, generații vechi;
 • Aplicații HMI de tip Runtime.
 • PLATFORME SOFTWARE UTILIZATE
 •  Protool;
 • WinCC Flexible;
 • WinCC TIA Portal (Basic, Comfort, Advanced).
 • SISTEME SCADA
 • Simatic WinCC Clasic (v5, v6, v7);
 • Simatic WinCC Professional (TIA Portal);
 • Simatic PCS 7.
 
 

BENEFICII ALE PROIECTăRII LA NIVEL DE DETALIU DE EXECUţIE 

 • Costuri de punere în funcţiune diminuate;
 • Costuri de mentenanţă reduse;
 • Eficientizare energetica pe termen scurt, mediu si lung;
 • Servicii de mentenanţă preventivă din momentul proiectării;
 • Profitabilitate pe termen lung;
 • Identificarea promptă a defectelor din sistem;
 

BENEFICII client

 • Minimizarea timpilor de oprire ai producției;
 • Optimizarea fluxurilor de producție;
 • Back-up periodic a aplicațiilor software aferente echipamentelor de automatizare;
 • Utilizarea echipamentelor de ultimă generație oferă pe lângă
 • Performanțe superioare față de vechile generații, posibilitatea înlocuirii acestora în caz de defect, cu echipamente identice, direct din stocul Electroglobal.
 

 

DE CE ELECTROGLOBAL? ELEMENTE DE DIFERENţIERE

 • Realizăm proiectare la nivel de detaliu de execuţie pentru configurarea sistemelor de acţionări sau automatizări) cu componente de la furnizori diferiţi;
 • Asiguram cresterea profitabilitatii prin digitalizarea proceselor;
 • Operăm cu cele mai noi versiuni de software-uri de la principalii jucători de pe piaţa automatizărilor;
 • Avem acces la bazele de date ale principalilor producători de pe piaţă;
 • Echipa este formată din ingineri specializaţi în adaptarea pachetelor software în aplicaţii industriale complexe.

 

SOFTWARE-URI FOLOSITE

În proiectare electrică:
Eplan Electric P8, Autocad, See Electrical şi RiTherm

În configurarea acţionărilor electrice:
Sizer şi DT Configurator” (Siemens), Drive Size” (ABB)

În parametrizarea acţionărilor electrice:
Starter şi Drive Monitor (Siemens), Drive Composer (ABB), SoMove (Schneider).

În dezvoltare software pentru automatizări industriale (PLC, HMI, SCADA) şi sisteme de comunicaţii
STEP7, TIA Portal, WinCC, PCS7 şi Cemat (Siemens), SoMachine, Unity Pro; Vijeo Citect şi Vijeo Designer (Schneider)

 
 
 

TE PREGăTIM PENTRU INDUSTRIA 4.0! DIGITALIZAREA şI INTERCONECTAREA TUTUROR ACTIVITăţILOR DE PROIECTARE

Termenul “Industria 4.0” este asociat cu ideea de a patra revoluţie industrială.

Industria 4.0 este tendinţa actuală de transformare a sistemelor de fabricaţie folosind automatizarea, schimbul de date, clouding-ul, sistemele cyber-fizice, roboţi, Big Data, inteligenţa artificială (AI), Internet of Things (IoT) şi tehnici industriale de (semi)autonomie.

Electroglobal este promotor al tendinţelor actuale în tehnologie şi managementul comunicaţiilor.

Soluţiile moderne propuse sunt premize pentru crearea sistemelor industriale inteligente.


Vorbim despre sisteme complexe heterogene, care includ subsisteme cu funcționare autonomă, ce reprezintă atât procese fizice, cât și rețete de senzori, sisteme de comunicații cu variate tipuri de întârzieri sau servicii software, provenite de la diverși furnizori și al căror comportament global este generat prin interacțiunea componentelor.

Soluţiile proiectate de Electroglobal pot duce la sisteme care funcţionează în mod automat, care nu necesită prezenţa umană în instalaţie pentru urmărire-funcţionare. Acestea se traduc în diminuarea costului cu personalul de operare şi întreţinere şi centralizarea datelor la nivel superior (dispecerat/Level 2 / etc.).

Putem exemplifica utilitatea unor astfel de sisteme în reţele de transport, sisteme energetice bazate pe conceptul smart-grid, procese de producţie din diferite industrii: alimentară, automotive, minieră, chimică, metalurgică.

 

Aveţi nevoie de proiectare la nivel de detaliu de execuţie pentru sistemul dumneavoastră (automatizare, acţionare, iluminat)? Sau dorești să îți gestionezi întreaga activitate de producție cu ajutorul soluțiilor software?
Trimiteţi acum o solicitare către echipa de specialişti în software și proiectare a Electroglobal.